Το "Καφενείο των Ιδεών" εδρεύει στην Σαλαμίνα.

Η διεύθνσή μας είναι ΤΗΝΟΥ 26, ΞΕΝΟ
ΤΚ. 18900 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

τηλ. 210 4685 163

φαξ. 210 46 85 163

email. info@kafeneioideon.gr

επιστροφή στην αρχική μας σελίδα